انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه

  • خرید انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه قیمت,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه مارک های,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه سازنده,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه نقل قول,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه شرکت,
  • خرید انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه قیمت,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه مارک های,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه سازنده,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه نقل قول,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه شرکت,
  • خرید انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه قیمت,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه مارک های,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه سازنده,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه نقل قول,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه شرکت,
  • خرید انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه قیمت,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه مارک های,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه سازنده,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه نقل قول,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه شرکت,
  • خرید انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه قیمت,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه مارک های,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه سازنده,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه نقل قول,انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه شرکت,
انتقال مقاله برای برنامه های کاربردی نشانه
  • GRANDWIN
  • SHUNDE ، چین
  • 20-25 روز
  • 5 میلیون متر مربع/ماه

بدون بوی تند مقاومت در برابر آب و هوا خوب عملکرد کاربر پسند و مقرون به صرفه بی نظیر

نوار برنامه/کاغذ انتقال

مقاله پایه: کاغذ پوست سفید نشده/کاغذ کرافت سفید

عرض کاغذ:1220 میلی متر

چسبندگی: متوسط/زیاد یا سفارشی

برنامه کاربردی: ترانسفرر عکس برگردان/آستر یافتن

بسته بندی:فیلم و جعبه


Hfcd8ad50cc8747b0999cf9af85828166V.jpgH0d2a085d0aec48bf84423cca675cb25cy.jpgH72dfcbf7012e4ef693bdc85d930fe3fcv.jpg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right